Hướng dẫn các bước đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc và văn bản hồ sơ đi kèm

Hướng dẫn các bước đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc và văn bản hồ sơ đi kèm

7 bước để các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc.

Hiện nay, Cục Thú y đang chủ động, tích cực trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thống nhất mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu tổ yến; việc xuất khẩu tổ yến của Việt Nam chỉ có thể thực hiện được khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.

Để chuẩn bị kỹ các điều kiện, nội dung và có thể xuất khẩu được tổ yến ngay khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, Cục Thú y đưa ra quy trình 7 bước dành cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này.

Các bước đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc cụ thể như sau:

1. Đăng ký mã số định danh nhà yến với địa phương nơi có nhà nuôi chim yến.

2. Gửi văn bản đến Cục Thú y đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xuất khẩu kèm theo các văn bản cần có.

3. Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Thú y có công văn hướng dẫn giám sát dịch bệnh, giám sát an toàn thực phẩm.

4. Sau khi có kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm đạt yêu cầu, các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu với Tổng cục Hải Quan Trung Quốc theo quy định.

5. Sau khi doanh nghiệp khai báo và tải các giấy tờ theo yêu cầu lên Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, Cục Thú y sẽ bổ sung thư xác nhận doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư và gửi cho nước bạn xem xét, quyết định.

6. Kết quả đăng ký doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo trực tiếp cho doanh nghiệp qua tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký.

7. Doanh nghiệp được Trung Quốc chấp thuận sẽ thực hiện các thủ tục xuất khẩu tổ yến theo quy định.

Cục Thú y đề nghị các đơn vị, các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo các quy định của Nghị định thư, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Thú y (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, email: htqt.dahvn@gmail.com hoặc ĐT: 0243 8693605) đề được hướng dẫn và giải đáp.

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ năm 2018, yến sào đã là một trong các sản phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đàm phán và gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan Trung Quốc để xuất khẩu chính ngạch sang nước này.

Ngày 9/11/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã nhận được Nghị định thư (phía Trung Quốc đã ký) về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm tổ yến và khoai lang của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, nhu cầu nhập khẩu tổ yến của Trung Quốc rất lớn, trong khi tiềm năng xuất khẩu sản phẩm này của Việt Nam rất dồi dào, chất lượng tổ yến Việt Nam đã được khẳng định. Ngành yến của Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay cả nước có 22.087 nhà nuôi chim yến. Sản lượng yến của Việt Nam hiện đạt trên dưới 120 tấn, giá trị tương đương 450 triệu USD.

Dưới đây là bộ văn bản hướng dẫn hồ sơ làm thủ tục xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc để bà con tải về đọc:

STT Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung văn bản
1 Mẫu Danh sách nhà yến gửi Cục Thú y để lấy mẫu giám sát dịch bệnh 06/03/2023 Mẫu Danh sách nhà yến gửi Cục Thú y để lấy mẫu giám sát dịch bệnh Tải về
2 Đơn đăng ký doanh nghiệp sơ chế, chế biến sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc 06/03/2023 Đơn đăng ký doanh nghiệp sơ chế, chế biến sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc Tải về
3 Lệnh số 249 của Tổng cục Hải quan Trung Hoa 01/01/2022 Lệnh số 249 “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” hiệu lực 01/01/2022 Tải về
4 Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 01/01/2022 Lệnh số 248 “Quy định về Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” hiệu lực 01/01/2022 Tải về
5 Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trên hệ thống CIFER của Trung Quốc 01/01/2022 Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trên hệ thống CIFER của Trung Quốc Tải về
6 Tài liệu Hội nghị triển khai nghị định thư yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc 22/11/2022 Tài liệu Hội nghị triển khai nghị định thư yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày 22 tháng 11 năm 2022 Tải về
7 144/TY-TYCĐ 31/01/2023 Hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc Tải về
8 84/TY-DT 17/01/2023 Hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc Tải về
9 2163/TY-HTQT 26/12/2022 Về việc hướng dẫn chi tiết qui trình 7 bước đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc Tải về
10 8107/BNN-TY 01/12/2022 Về việc triển khai Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc Tải về
11 NĐT-XK-Yến 09/11/2022 Về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc Tải về

Xem thêm: Doanh nghiệp Việt đầu tiên được Trung Quốc chấp thuận nhập khẩu chính ngạch tổ yến

Call Now