Mục đích thu thập thông tin cá nhân

TusayMilotech phụ trách trang web này. Khi người tiêu dùng truy cập trang web này, địa chỉ IP và tên miền sẽ tự động được lưu. Chúng tôi cũng sử dụng “cookie” làm công cụ kiểm tra. Tài khoản cookie sẽ giữ lại dữ liệu mà máy chủ của trang web cung cấp cho trình duyệt của khách hàng khi khách hàng truy cập trang web; sử dụng tính năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và hiểu được mong muốn và sở thích của khách hàng. Khách hàng khi họ truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin địa chỉ IP và tên miền với các thông tin khác do người tiêu dùng cung cấp.

Thông tin này được cung cấp qua email do khách hàng gửi cho chúng tôi hoặc thông tin do khách hàng nhập khi họ đăng ký, gửi phản hồi, yêu cầu hỗ trợ, trả lời khảo sát hoặc tham gia khảo sát. một cuộc thi / hoạt động quảng cáo.

Phạm vi sử dụg ứng dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi hỗ trợ chúng tôi theo những cách sau:

  • Giúp người tiêu dùng mua hàng của TusayMilotech.
  • Trả lời các câu hỏi của khách hàng.
  • Trên trang web của mình, chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản và cập nhật phần mềm mới nhất.
  • Kiểm tra và cải thiện nội dung và giao diện của Website.
  • Tiến hành thăm dò ý kiến khách hàng.
  • Thực hiện các nỗ lực quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ của TusayMilotech.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét trao đổi thông tin với các công ty đối tác của TusayMilotech tại Việt Nam hoặc các nơi khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba mà chúng tôi cảm thấy sẽ giúp chúng tôi đạt được các mục đích nói trên.

Tuy nhiên, trong tình huống này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng người nhận không sử dụng thông tin của khách hàng cho các mục đích khác ngoài mục đích mà chúng tôi đã chỉ định, trong phạm vi được khách hàng chấp thuận. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng thông tin này không bị khách hàng của chúng tôi sử dụng vì những lý do bất hợp pháp.

Thông tin chỉ được cung cấp cho các bên khác khi có yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào (trừ khi thông tin đó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi, như đã nêu trước đó).

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được duy trì cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ hoặc đăng nhập và hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của TusayMilotech Việt Nam.

Những cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân TusayMilotech Việt Nam và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng. Công ty đối tác Việt Nam hoặc quốc tế của TusayMilotech.

TusayMilotech Việt Nam tin tưởng một bên thứ ba để đáp ứng các mục tiêu đã đặt ra trong việc thu thập thông tin cá nhân từ người dùng hoặc bên thứ ba nếu chúng tôi cần bán tất cả tài sản hoặc hoạt động thương mại của mình như: đã nêu.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, công ty có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp như Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan cảnh sát điều tra.

Liên quan đến hành động tội phạm của khách hàng. Hơn nữa, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Vị trí của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Máy sấy yến Milotech Số 54 HT31, Hiệp Thành, Q12, Tp HCM

Khách hàng có thắc mắc liên quan đến việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân có thể liên hệ: 0932 648 979

Phương thức và công cụ để người dùng truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống TusayMilotech Việt Nam

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình và nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào liên quan đến chính sách thông tin cá nhân của TusayMilotech, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Gửi email đến TusayMilotech theo địa chỉ hiển thị bên dưới.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với các điều kiện được mô tả ở trên. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng và sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho người tiêu dùng.

TusayMilotech sẽ cố gắng hết sức để bảo mật thông tin khách hàng. Tuy nhiên, do những hạn chế về công nghệ, không có dữ liệu nào có thể được truyền qua internet mà hoàn toàn an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin do khách hàng cung cấp sẽ hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp truy cập trái phép.

Truy cập trái phép vào thông tin người tiêu dùng. Nếu người mua không đồng ý với các thỏa thuận nêu trên. Khách hàng được khuyên không nên cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào. Liên kết đến các trang web khác có thể được tìm thấy trên trang web. TusayMilotech không kiểm soát các trang web được kết nối và TusayMilotech không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trang web được liên kết nào.

usayMilotech giữ quyền thay đổi tài liệu trên trang web này mà không cần cảnh báo hoặc thông báo trước. Khách hàng đã chấp nhận rằng bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi sau khi đã được chỉnh sửa, khách hàng đã công nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào bản cập nhật này. Do đó, khách hàng nên đánh giá nội dung của trang này trước khi truy cập bất kỳ thông tin nào khác trên trang web.