Hướng dẫn toàn tập đăng ký mã số định danh nhà yến

Hướng dẫn toàn tập đăng ký mã số định danh nhà yến

Bài viết này hướng dẫn từng bước từ A đến Z có hình ảnh minh họa kèm theo ở bước quan trọng để giúp chủ nhà yến tự thực hiện đăng ký mã số định danh nhà yến của mình. Mã định danh nhà yến để chủ cơ sở nuôi yến chứng minh rằng nhà yến của mình đáp ứng yêu cầu kiểm soát về chất lượng sản phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm phục vụ quản lý và xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc.

Mã số định danh nhà yến là gì?

Mã số cơ sở nuôi chim yến hay mã định danh nhà yến là mã số được cơ quan quản lý cấp nhằm mục đích theo dõi, truy xuất nguồn gốc từ gây nuôi, khai thác, sơ chế, chế biến. Nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát về chất lượng sản phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm phục vụ quản lý và xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc.

Mỗi một nhà yến sẽ có một mã định danh, mã số này không được cho thuê, mượn, thay thế hoặc tự ý sửa đổi. Và để duy trì mã số nhà nuôi chim yến, chủ cơ sở nuôi yến cần tuân thủ các yêu cầu đặt ra của cơ quan nhà nước về khu vực, vị trí, diện tích, quy mô, số lượng bầy đàn…

Tại sao cần phải cấp mã số định danh nhà nuôi yến

Nhằm định hướng Nuôi yến lấy tổ trở thành một trong những mô hình kinh tế mang lại giá trị kinh tế cao, và có giá trị xuất khẩu lớn. Trong những năm qua Bộ NN&PTNT đã xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp lý về quản lý chăn nuôi, trong đó có quản lý nuôi chim yến. Trong đó có các quy định bắt buộc về Kê khai hoạt động chăn nuôi, giúp cơ quan quản lý nắm được tình hình và xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi nói chung và nuôi yến nói riêng. Các chủ cơ sở nuôi yến, chế biến tổ yến cần đăng ký cấp mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến

Bên cạnh đó, Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, được ký ngày 09 tháng 11 năm 2022, đã nêu rõ các nhà nuôi yến xuất khẩu phải được đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và được GACC đưa vào hồ sơ. Theo đó, sản phẩm tổ yến xuất khẩu phải có nguồn gốc từ nhà yến đã được cấp mã số để có thể theo dõi, truy xuất nguồn gốc từ gây nuôi, khai thác, chế biến, đóng gói, ghi nhãn… Đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

Mã số định danh nhà yến xin cấp ở đâu?

Việc đăng ký cấp mã định danh cho cơ sở chăn nuôi hay nhà yến do chủ cơ sở đề nghị và địa phương cấp mã (Quyết định 124/2004/QĐ-TTg), không phải Cục Chăn nuôi. Việc cấp mã định danh cho cơ sở chăn nuôi hay nhà yến không chỉ phục vụ cho việc xuất khẩu, mà khi đã tham gia chăn nuôi, có sản phẩm hàng hóa phải đăng ký và được cấp mã để phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phục vụ cho việc quản lý.

Việc cấp mã định danh cho nhà yến là do địa phương thực hiện, cơ quan quản lý tại địa phương có trách nhiệm tổng hợp và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia do Cục Chăn nuôi quản lý. Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm của các doanh nghiệp đã có mã định danh (Quyết định 124/2004/QĐ-TTg) cũng được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Hướng dẫn đăng ký và cấp mã số cơ sở nuôi chim yến

Cách đăng ký mã định danh nhà yến trực tuyến:  các chủ nhà yến, chủ cơ sở sản xuất – chế biến tổ yến sẽ tự đăng ký thông tin tại website:  https://csdlchannuoi.mard.gov.vn  bao gồm các thông tin:
1. Đăng ký tài khoản truy cập hệ thống: Chủ nhà yến đăng ký tài khoản và thông tin về cơ sở nuôi yến/ cơ sở chế biến tổ yến. -> Nhận mã định danh. (Hệ thống tự động cấp)
2. Đăng ký thông tin chung về nhà yến/ cơ sở sản xuất bao gồm:
– Thông tin về Chủ nhà yến/ chủ cơ sở chế biến tổ yến.
– Thông tin về vị trí nhà yến: Khu vực, tỉnh/thành, huyện thị, xã phường và vị trí định vị nhà yến trên Google Map.
– Thông tin về phân loại cơ sở.

3. Đợi hệ thống phê duyệt tài khoản: Quản trị hệ thống bao gồm: Chính quyền địa phương (xã, huyện) xác nhận, Chi cục Chăn nuôi – Thú Y, Cục Chăn nuôi  phê duyệt.
4. Sau khi hệ thống đã phê duyệt tài khoản, chủ nhà yến cần vào lại website để khai báo thông tin chi tiết về nhà yến như: Diện tích nhà yến, Thời gian hoạt động, Số lượng bầy đàn, sản lượng tổ yến (dự kiến), ….

Cổng thông tin đăng ký mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến. (Hình ảnh form để điền thông tin đăng ký).

Cổng thông tin đăng ký mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến. (Hình ảnh form để điền thông tin đăng ký).

Lưu ý khi đăng ký thông tin tại mục Phân loại cơ sở:

+ Loại cơ sở: Sản xuất thương phẩm.
+ Kiểu cơ sở chăn nuôi : Cơ sở chăn nuôi.
+ Loại vật nuôi : Chim Yến.
+ Quy mô chăn nuôi : Nông hộ.
+ Lưu lại mã số định danh nhà yến mà hệ thống tự phát sinh.
+ Sau khi tài khoản được phê duyệt cần vào lại hệ thống để cập nhật thông tin nhà yến.

Lưu ý khi đăng ký thông tin tại mục Phân loại cơ sở:(Hình ảnh điền form khai báo khi đăng ký mã định danh nhà yến)

Lưu ý khi đăng ký thông tin tại mục Phân loại cơ sở: (Hình ảnh điền form khai báo khi đăng ký mã định danh nhà yến)

Như vậy, các chủ nhà yến, chủ cơ sở chế biến tổ yến có thể tự mình làm thủ tục xin cấp mã định danh nhà yến bằng hình thức trực tuyến rất nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, quá trình phê duyệt (bước 2) có thể mất nhiều thời gian do Cơ quan chức năng cần xác minh thông tin đăng ký. Kết quả xét duyệt sẽ được hệ thống gởi thông báo đến chủ nhà yến/ chủ cơ sở chế biến thông qua email/ tin nhắn.

Dữ liệu về cơ sở nuôi chim yến được cập nhật lên hệ thống lưu trữ, phục vụ cho công tác quản lý, truy xuất thông tin. Trường hợp cơ sở nuôi chim yến đăng ký xuất khẩu, Chi cục chăn nuôi cấp tỉnh lập danh sách, kiểm tra thực tế, đính kèm kết quả kiểm tra thực tế lên hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi. Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ tự động cấp mã số cơ sở nuôi chim yến phục vụ xuất khẩu và gửi vào email của chủ cơ sở nuôi chim yến.

Như vậy là Milotech đã hướng dẫn xong anh chị đăng ký cấp mã định danh cơ sở nuôi chim yến online trên cổng thông tin Cục Chăn Nuôi – Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn.

Anh chị có gì vướng mắc hãy gọi 0932 648 979 Mr Long để được hỗ trợ nhanh nhất.

Call Now